INTEGRATIO, Places of Cultural Integration and perspective from visiting to meating - GO TO HOME PAGE
| GO TO ENGLISH VERSION
Home > Dobrogea de Nord > Propuneri


• Reabilitarea infrastructurii de acces în următoarele zone (Babadag – Enisala, Isaccea – cetatea Noviodunum, Murighiol – Dunavatul de Jos, Slava Cercheză – Slava Rusă, Babadag – Slava Rusă) (responsabil: Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliile Locale respective);

• dezvoltarea infrastructurii de utilităţi a judeţului în special - asigurarea apei potabile (captare, tratare, transport, înmagazinare, distribuţie, asigurarea instalaţiilor de canalizare (reţea canalizare şi fose septice - asigurarea staţiilor de epurare) pentru localităţile avute în vedere;

• Dezvoltarea infrastructurii de cazare în localităţile Babadag, Enisala, Isaccea, Jurilovca, Slava Rusă prin facilităţi acordate micilor întreprinzători (responsabil: Consiliile Locale respective);

• Consultanţă de specialitate acordată potenţialilor investitori locali pentru dezvoltarea unor mici afaceri ce au în vedere agro-turismul pentru a afla paşii necesari iniţierii unor astfel de demersuri (Consiliul Judeţean Tulcea);

• Dezvoltarea parteneriatelor dintre autorităţile şi instituţiile publice de la nivel judeţean cu cele de la nivel local, cu societatea civilă sau cu reprezentanţi ai sectorului privat;

• Diversificarea ofertei turistice prin promovarea mai multor pachete de servicii turistice: turism cultural, arheologic, etnic, agro-turism,etc.

• Dezvoltarea accentuată a unor instrumente eficiente de promovare, după cum urmează:

1. Înfiinţarea unui Centru Judeţean de Informare Turistică care să gestioneze în primul rând (cel puţin din punct de vedere informativ) întreaga bază de cazare a judeţului (responsabil: Consiliul judeţean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea);

2. Realizarea unor panouri / bannere publicitare şi amplasarea lor în zonele cele mai accesibile;

3. Înfiinţarea la nivel local, în fiecare localitate, a unor Centre Locale de Informare Turistică (responsabil: Consiliile Locale din fiecare localitate avută în vedere);

4. Elaborarea / editarea unei hărţi cultural-turistice cu sprijinul autorităţilor publice judeţene sau a unor potenţiali investitori care să fie plasată turiştilor români şi străini prin cele mai diferite căi , atât la nivel local, cât şi naţional sau internaţional (responsabil: Consiliul Judeţean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, alte instituţii culturale);

5. Elaborarea / editarea unor pliante de promovare a fiecărei localităţi avute în vedere. Aceste pliante vor conţine atât informaţii legate de oferta culturală a zonei, cât şi informaţii legate de infrastructura de cazare accesibilă turiştilor. Promovarea, prin intermediul acestora, se va realiza atât prin intermediul Centrelor de Informare Turistică locale sau judeţean, cât şi prin intermediul Consiliilor Locale (responsabil: Consiliile Locale din localităţile avute în vedere);

6. Elaborarea / editarea unor pliante de promovare a fiecărui obiectiv muzeal sau cu valoare patrimonială din zona avută în vedere (responsabil: Consiliul Judeţean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea);

7. Elaborarea / difuzarea unui portal web care să cuprindă totalitatea obiectivelor de patrimoniu din judeţ şi întreaga infrastructură de cazare
 
| FORUM
Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea - 14 Noiembrie, 3 - 820009 Tulcea - Romania - tel. +40.240.513231